La Plata nyugalmazott érseke – Homoszexuális együttélések

2010-ben az argentin püspökök leszavazták Bergoglio érsek javaslatát, hogy támogassák a homoszexuális élettársi kapcsolat törvényesítését.

Az ACI Press-nek október 28-án tett nyilatkozatában La Plata nyugalmazott érseke, Héctor Aguer (a képen) felidézte az argentin püspökök között 2010-ben lefolytatott vitát a homoszexuális együttélések törvényesítéséről.

 Az emeritus érsek Ferenc pápa “Francesco” filmben tett kijelentéseire is reagált. Az alábbiakban az érsek szavait közöljük, a könnyebb olvashatóság kedvéért a szerkesztői betoldások nélkül, egybefűzve. A szöveg elkészítéséhez a nyilatkozatot bemutató cikkek spanyol eredetijét, és angol nyelvű átiratát is felhasználtuk.

Bergoglio bíboros, aki akkor Buenos Aires érseke volt, az argentin püspöki konferencia egyik plenáris ülésén azt javasolta, hogy az állam támogassa a homoszexuális személyek élettársi kapcsolatának törvényesítését, egy lehetséges alternatívájaként annak, amit akkor úgy neveztek – és ma is úgy neveznek -, hogy ‘házassági egyenlőség’.

Akkor az ellenérv vele szemben az volt, hogy ez nem pusztán politikai vagy szociológiai kérdés, hanem erkölcsi ítéletet is magába foglal, következésképpen nem lehet olyan polgári törvények elfogadását javasolni, amelyek a természet rendjével ellentétesek. Azt is megjegyezték, hogy ez a tanítás többször is kijelentésre került a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban. Így az argentin püspökök elvetették ezt a javaslatot, és az ellenében szavaztak.

A Hittani Kongregáció 2003-ban kijelentette, hogy ‘a homoszexuális személyek iránti tisztelet semmiképpen nem vezethet a homoszexuális magatartás jóváhagyásához vagy a homoszexuális együttélések törvényes elismeréséhez’. Nem észszerűtlen azt gondolni, hogy az ilyen együttélések, amelyek törvényes elismerését javasolják, nem ‘plátói’ természetűek, és így ezzel implicite a homoszexuális cselekedetek törvényi elismerését hagynánk jóvá.

A Katekizmus a tisztaság erénye felé tartó lelki utat ajánlja, ‘az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot’, továbbá ‘imádsággal és szentségi kegyelemmel’. A ‘polgári együttélések’ egyházi jóváhagyása a társadalom elkeresztényietlenedését és elembertelenedését hozná magával.

Krisztus helytartója iránt vallott tisztelettel és ragaszkodással megkockáztatom azt felvetni, hogy a Francesco filmben ebben a témában tett kijelentéseknek nincs tanítóhivatali jellegük. A jellegüket tekintve azokhoz a társalgásokhoz hasonlítanám őket, amelyeket a pápa a repülőn folytat az újságírókkal. Ezek érdekesek lehetnek ugyan, de hiányoznak belőlük azok a sajátosságok, amik a tanítóhivatali megnyilatkozásokat jellemzik. Jóllehet egy jelentős személyiség kijelentései, de nem többek magánvéleményeknél. Ha egy bizonyos katolikus tanításban a Szentatyának az lenne a szándéka, hogy változtasson, úgy ésszerű lenne azt feltételezni, hogy ezt tanítói tekintéllyel és megfelelő érvekkel alátámasztva tenné meg.

Forrás: katolikusvalasz.blog.hu

Legolvasottabb írások658 times!

Print Friendly, PDF & Email