Franciaország napjainkban – Folyamatosan frissítve

Némi kiegészítés napjaink hon- és hitvédelmével kapcsolatban. Mielőtt valaki bárkit szidalmazni akar, akkor vésse jól az eszébe ezt a levélrészletet, ami ma hozott az e-postám francia honból.

2020. november 19.

 • home teaching will be prohibited, and if you do not obey you will go two years in jail, pay 30,000 euros and definitively lose your children;
 • in order to receive grants and public fonds, the foundations will sign an engagement to respect “the values of the Republic” (as the “liberty” of 1793-1794?);
 • the Republic will be able to administratively close private schools within 24 hours without publishing any reason for such an action;
 • the Republic will be able to forbid to an individual for going in any “place of cult” if there this individual has caused issues of violence… or “discrimination” (“gender”, LGBT, etc.?);
 • even more censorship on Internet;
 • and many other bad things.

Maybe the ancient communist Republics of Poland and Hungary never reach all these facts.

 • a házi tanítás tilos, ha valaki nem engedelmeskedik, akkor két év börtönbe kerül (Szerk.: és nem kerülhet), fizetnie kell 30 000 eurót és végleg elveszíti gyermekeit;
 • támogatások és közpénzek megszerzése érdekében az alapítványok elkötelezik magukat a “köztársaság értékeinek” tiszteletben tartása mellett (mint az 1793-1794 közötti “szabadság”?);
 • a Köztársaság betilthatja 24 órán belül adminisztratív úton a magániskolák müködését anélkül, hogy bármilyen okot közölne egy ilyen intézkedéssel kapcsolatban;
 • a Köztársaság megtilthatja az egyénnek, hogy bármely „kultuszhelyre” elmenjen, ha ott ez az egyén erőszakos kérdéseket okozott… vagy „diszkriminációt” („nemiség”, LMBT stb.?);
 • Még további cenzúra az interneten;
 • és sok más rossz dolog.

Lehet, hogy Lengyelország és Magyarország ősi kommunista köztársaságai soha nem érik el ezeket a tényeket.

Azt kell eldönteni mindenkinek, EZT akarja-e Magyarországon.

 

Frissítés: 2020. november 20.

A mai nap 2 levél termése Franciaországból::

1. letter

All is accelerating here, it is very bad.

Today, this morning, an unexpected “inspection surprise” from the Republic’s Ministry of National Education in the little primary school of our Capuchin monks: among other things, the inspectors have criticized the no-respect of laicity. The Fathers fear for an administrative closure.

 

Itt minden felgyorsul, nagyon rossz.

Ma, ma reggel váratlanul „meglepetésszerű ellenőrzés” érkezett a Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériumától a kapucinus szerzetesek kis általános iskolájába: az ellenőrök többek között bírálták a nem elfogadható lazaságot. Az atyák adminisztratív bezárástól tartanak.

2. letter

On Sunday, a family who was going to the Holy Mass near Carcassonne received a fin of €135 per person, i.e. 11 individuals x €135 = €1,485

If such a thing would occur for us, I think that I would immediately write to Hungarian Embassy in France in order to apply for asylum

 

Vasárnap egy család, aki a szentmisére ment C……………..e közelében, fejenként 135 euró bírságot kapott, azaz 11 személy x 135 euró = 1485 euró

Ha ilyesmi történne nálunk, azt hiszem, azonnal menedékjog iránti kérelmet írok franciaországi magyar nagykövetségnek

Hírek a Facebook-ról:

2020. november 22. körül: Nantesi Hívek a templom előtti téren imádkoznak

2020. október, még a lezárás előtt francia hívek szentmiséje a templom ajtóban
(this photo was taken in October before the lockdown)

Admin

Legolvasottabb írások1651 times!

Print Friendly, PDF & Email