Egy OS közlemény cáfolata

Egyre több római katolikus pap panaszkodik: túlterheltség miatt nem tudják ellátni hivatásukat. Múlhatatlanul szükséges a 2000 éve mozdulatlan egyház megújulása, ezért a civil szervezet levélben fordult a Pápához és Erdő P. bíboroshoz az alábbi javaslatokkal:

Tévedések cáfolata egy Egyesületi közleményben

A közlemény december 26.-n, Urunk születésének ünnepkörében jelent az OS-n.
Gyakorló katolikusként, teológusként az embert a sírás kerülgeti egy ilyen, a Katolikus Anyaszentegyházat tönkretenni akaró közleménytől, mely hemzseg a hamis értelmezéstől, a hamis premisszáktól. Az egyesület ökumenikus és sok protestáns tagja van, így meg kell állapítani, hogy akik eretnekségben leledzenek, azok ne akarják megreformálni a katolikus Anyaszentegyházat, hanem hagyják meg a tagjainak.

Hamis premissza:    

több római-katolikus pap panaszkodik a túlterheltségre hivatkozva“. Nos saját tapasztalatunk alapján tudjuk, hogy csak azok panaszkodnak, akik ’nem akarnak dolgozni’, akik munkahelynek, megélhetésnek, és nem hivatásnak tartják a katolikus papságot. Akik hivatásból jelentkeztek a szemináriumba, azok nem panaszkodnak.

Akkor lássuk a kéréseket:

 1. Nős papság: ősegyház ismerte házas papságot, de a Szent Józsefi tisztasággal, nemiség nélkül, ezáltal gyermek (utód) nélkül,
 2. Női papság: Az egyházi rend szentségének jellemzője az, hogy magát Krisztust a főpapot, mint vőlegényt jeleníti meg [akinek a jegyese az Egyház]. Ez így bennfoglaltan a homoszexualitás, a homo házasság elismerése is lenne,
 3. Világiak tan terjesztése: ez értelmezhetetlen, mert jelenleg a világiak is terjeszthetik [hittanár, hitoktató, stb.] az evangéliumot, amennyiben rendelkeznek a katolikus Anyaszentegyháztól Missio Canonica-val.
 4. Szertartások légköre: a Szentmise Krisztus kereszthalálának (áldozatának) a vértelen megismétlése (bemutatása) a mindenkori pap által (a hívek csak résztvevők a liturgiában, mint a keresztáldozat során a Golgotán), így egy áldozati “rendezvényen” semmilyen oldottabb légkör nem fogadható el, ellentétben más új pünkösdista egyletekhez hasonlóan.    
  A fiatalság megnyerhető, mert ezt számtalan eset tanúsítja (elsősorban az USA-ban), ha a római-katolikus Anyaszentegyház visszatér a gyökereihez, a szenthagyományhoz.
 5. Pártpolitika: ezzel egyet tudunk érteni. Az egy nemzethez tartozás érzése a katolikus közösségen – Krisztus egyetlen egyházán – belül jó szívvel támogatható részünkről.
 6. Látványos rendezvények: ezzel is egyet tudunk érteni. Pl. a Szent Korona és Szent Jobb országjárása elmélyítheti a katolikus hitet, ezen belül az egy (magyar) nemzethez tartozás érzését.

Azzal is egyet tudunk érteni, hogy megújulás nélkül – nem térvesztése lesz a római-katolikus Anyaszentegyháznak, hanem – olyan válság következik be, hogy közel lesz/van a katakomba liturgia bemutatásának a lehetősége. Ezen viszont csak és kizárólag a krisztusi tanításhoz és gyökerekhez való visszatérés segíthet, és nem a további protestantizálás.
Szent X. Piusz pápa könyörögj érettünk!

OS: Pro Missa Tridentina Alapítvány és ITT

 • Tegyék lehetővé a papok házasodását, a családalapítást, ezzel is mérsékelve az egyház szolgálatában állók krónikus hiányát.
 • Tegyék lehetővé, hogy a nők is gyakorolhassák a papi hivatást.
 • Ne csak felszentelt papok, hanem a kereszténység elkötelezett hívei is vehessenek részt (ilyen kezdeményezés már történt) az egyház tanainak terjesztésében.
 • Az egyház törekedjen a szertartások, oldottabb légkörének elérésére. Javasoljuk, hogy hangszeres zenéléssel, elsősorban a fiatalság megnyerése érdekében tegyék vonzóvá a szentmiséket.
 • Az egyház a pártpolitikát mellőzve, erősítse a hívekben a nemzettudat érzését a beszédekben, az egyházi kiadványokban és más módokon.
 • Látványos rendezvényekkel, és a magyar keresztény államiságot reprezentáló jelképek bemutatásával erősítsük hitünket, nemzettudatunkat (pl. Szent Korona és Szent Jobb országjárása).

Megújulás nélkül további térvesztést kénytelen elkönyvelni a katolikus egyház elsősorban Európában.

HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET

Álljon itt néhány kép a kéréseket alátámasztandó

Legolvasottabb írások1399 times!

Print Friendly, PDF & Email