Black Friday – A sátán napja

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” [Lk 16,24]

Ez az írás az első elképzelés szerint november 26.-n jelent volna meg, majd végig gondolva a marketing működését november 12.-ei dátummal került időzítésre, de mert a mai napon beindult az előzetes reklám, ezért tesszük ki.

2022. november 25. – A sátán napja.

Ádvent I. vasárnapját megelőző péntek. Másnap szombaton, az örömhír megszületésére várakozás kezdetének vigíliáját ünnepeljük.

Azóta vagyok szomorú, amióta [2014]  Magyarországon (is) bevezették a Black Friday típusú, sátáni őrületet. Józanul gondolkodó, és hitéhez ragaszkodó és azt megélő katolikus ebben nem vehet részt.

“A fekete péntek (eredeti, angol nevén Black Friday) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november negyedik csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29. közé esik.

Magyarországon első alkalommal 2014. november 28-án tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak.”

Forrás: wikipedia.org

Miért? Tehetnénk fel a kérdést. Nincs abban semmi rossz, ha (sokkal) olcsóbban vásárolhatunk. Mintha a sátán csábítását hallanánk. Járjuk körül a kérdést a (katolikus) teológia tanítása szerint.

Először vegyük szemügyre a bevezetőben említett szentírási helyet:

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” [Lk 16,24]

Az egész 16. vers arról szól, hogy mit kell(ene) tenni az embernek, hogy Istennek tetsző

  1. Imádkozás – Lk 6,1-15
  2. Böjtölés – Lk 6,16-18
  3. Mennyei kincsek gyűjtése – Lk 6, 19-21 – és a földi kincsek el(meg)vetése
  4. Tiszta lámpás – Lk 6,22-23 – Hazugság, csalárdság, gonoszság nélküli élet
  5. Isteni gondviselés – Lk 16,25-34 –

életet éljen. Ezt ellenpontozza a Lk 16,24 a sátánnak és mammonnak való szolgálat felemlegetése. Tehát, ha az írás arra tanít, hogy az Atyának tetsző életet éljünk, és arra, hogy ne szolgáljunk a sátánnak (és az azt megtestesítő pénznek, vagyonnak), akkor hitéhez hű, azt gyakorló és – a legfontosabb – élő katolikusként el kell vetni a Black Friday csábítását – ellene kell mondani a sátánnak.

Másodszor gondoljuk végig, hogy a hét melyik napjáról van szó! A hét hatodik (zsidó naptár szerint, mert ők a hét kezdetét vasárnaptól számolják) napjáról, az Úr szenvedésének napjáról van szó:

16Átvették tehát Jézust, 17ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-hegyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. 18Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust.” [Jn 19,16]

és

31Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket.” [Jn 19,31]

A két idézetből esetünkben az a lényeg, hogy a péntek a szenvedés – megfeszítés – napja, amikor Jézus megkorbácsolására és keresztre feszítésére és halálára emlékezünk, és amire az egyház kétezer éves tanítás böjtölést tartott helyénvalónak, és nem jócselekedet végrehajtását, amivel kiválthatom a böjtölést (by ferences testvér).

Ezeken kell elgondolkodni mindenkinek, mielőtt bele kezd ebbe az őrületbe. Befejezésül álljon itt egy videó, hogyan tapossák el [3:05-nél és 4:47-nél majdnem sikeresen] egymást az emberek [0:55-től és 2:20-tól és 3:56-tól 4:18-tól és 4:47-től kezdődően], mint az állatok a pénz (megtakarítás) nevében:

Admin

Legolvasottabb írások1438 times!

Print Friendly, PDF & Email