Úrangyala

Úrangyala

Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
és a Szűz méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled,
te vagy áldott az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján,
Amen.

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária…

És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy, Mária…

V) Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R) Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Forrás: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Legolvasottabb írások985 times!

Print Friendly, PDF & Email