A szentek példát mutatnak – Minden élet számít!

Nem foglalkoznánk különösebben a __ lives matter! mozgalommal (kérdéskörrel), mert tudjuk a morális igazságot, de a (sátán) tobzódás(a) már ott tart, hogy a katolikus (megdicsőült) egyház (tagjainak) szentjeinek, földi megjelenítésére szolgáló szobrokat dönt le. Megkezdődött a harc a végső, földi hatalomátvételért, ahol ismét a frontvonalba került Jézus Krisztus egyetlen [Mt 16,18] Egyháza, mint ahogyan a frontvonalba került, amikor Franciaországban 1789-ben uralomra került a pokol ura.

Igaz, azt tanította nekünk Jézus, hogy szeressük az ellenségünket is – ebben az esetben is ezt tesszük azokkal, akiket felhasznál a patás -, de van egy vonal, amin átlépve, mögötte nincs hova hátrálni, szembe kell nézni a veszedelemmel. Ezért cseréljük le ideiglenesen a fejlécünkben a képet a kérdéshez kapcsolódóra.

Ugyanis a harcot a mennyei seregek – Mihály arkangyal vezetésével – a fellázadt angyalok bukása óta folyamatosan vívják, így mi katolikusok sem hátrálhatunk meg Urunk, hitünk, egyházunk és családjaink, gyermekeink védelmében, kockáztatva a lelki üdvösségünket/lelki üdvösségüket. Adjanak nekünk elég hitet és mintát azok a “szent életű püspökök [pl. Mindszenty József bíboros, prímás, vagy Zadravecz István OFM püspök], papok [pl. Keglevits István], szerzetesek [pl. Lénárd Ödön SchP, vagy Faddy Othmár OFM]”, akik megjárták (hosszú éveket ülve benne) Rákosi, Kádár börtöneit. Ők sem hátráltak.

De idézhetjük Szent Ignác hitvalló [07.31.] ünnepének könyörgését is:

Oratio {ex Proprio Sanctorum}
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
Orémus
Deus, qui ad maiórem tui nóminis glóriam propagándam, novo per beátum Ignátium subsídio militántem Ecclésiam roborásti: concéde; ut, eius auxílio et imitatióne certántes in terris, coronári cum ipso mereámur in cælis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Könyörgés {a szentek saját officiumából}
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
R. És kiáltásom jusson elődbe.
Könyörögjünk

“Isten és a te neved nagyobb dicsőségére Szent Ignác révén megerősödött a harcos egyház támogatása, hogy az ő segítségével és példája alapján harcoljanak a földön, és így érdemeljük ki, hogy vele együtt megkoronázzanak az égben.”
R. Ámen.

Szerkesztőség

Ezért álljon itt álljon itt a hír (képi és videó formában is):

Ledöntötték a városalapító szent szobrát San Franciscóban

San Francisco városában néger és más színes csőcselék tegnap ledöntötte Szent Junípero Serra, San Francisco város alapítójának a teljes alakos bronzszobrát. Az 1906-ban, Douglas Tilden alkotta szobor a Golden Gate Parkban állt. A városalapító ferences szerzetes misszionáriust 2015-ben avatta szentté Ferenc pápa – olvasható és látható Joe Rivano Barros Twitterén.

Szent Junipero, San Francisco alapítójaAz Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában levő San Franciscóban néger, egyéb színes és fehér támogatóik együttesen ledöntötték Szent Junípero Serra spanyol ferences szerzetes, misszionárius bronzszobrát. Szent Junípero Serra 1713-ban született Mallorca szigetén, ahol élete első felében Palma de Mallorca egyetemén filozófiát oktatott. Közel hatvanéves, amikor ferences misszionáriusokkal együtt előbb megalapítja San Diego városát, majd egymaga, 1776-ban, Assisi Szent Ferencről elnevezve San Francisco városát. A szerzetes szobra a washingtoni Capitoliumban is látható (ott még nem döntötték le – H. J.).

A városalapító ferences szerzetest 2015-ben avatta szentté Ferenc pápa, amikor az Amerikai Egyesült Államokban tett látogatást. A néger, más színes és az őket támogató, felheccelő fehérek azzal az ürüggyel döntötték le Szent Junípero Serra venturai szobrát, hogy a szerzetes a XVIII. században megalázta, bántalmazta és kényszerítette a bennszülötteket.
Forrás: kxxxx.inf
* * * * *
És egy másik nézőpontból:

Krisztus kivégzése Madridban [1936]

Nyílt társadalom – Open Society

Íme, egy újabb bizonyítéka annak, hogy milyen nyílt is az a bizonyos, sokat emlegetett “nyílt társadalom”. Nyílt a történelemhamisításra, a kereszténység és az Egyház gyalázására, a vallás- és lelkiismereti szabadság megsértésére, az emberi jogok lábbal tiprására.
A videón az látható, amint (ma) a nyílt társadalom dühös (ja, nem, nyílt) “aktivistái” ledöntik Szent Juniper Serrának, a kaliforniai ferences missziók atyjának szobrát (Douglas Tilden szobrászművész alkotását) a San Francisco-i Golden Gate Parkban. A rendőrség nem akart, vagy nem mert közbeavatkozni.
Az “elvtársak” módszerei nem változnak. Ezt illusztrálja az az 1936-ban, Madridban készült kép is, ahol büszke antiklerikális milicisták szimbolikusan “kivégzik” Krisztust. A múltat végképp eltörölni… [Szerk.: fial(abb) olvasóink figyelmébe a 0:35-0:45 közötti rész] Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.

Legolvasottabb írások1262 times!

Print Friendly, PDF & Email