Egy pap véleménye a tévtanításokról + Frissítés: XVI. Benedek pápa véleményével

Olvasom már sokadjára, hogy mindegy, mit mondott Ferenc pápa a melegek élettársi kapcsolatának törvényesítéséről, mert inkább az a fontos, hogy a keresztények hogyan reagálnak rá, mi van a szívükben…

Szent Ambrus Milánó város egyik legnagyobb szónok-püspöke jutott eszembe… Szent Ambrus püspök karddal és hadsereggel üldözte ki Milánó városából azokat az ariánus eretnekek (nem csak a férfiakat, hanem a nőket is, gyerekeket is, időseket is… vagyis mindenkit, aki a legfontosabbról hülyeségeket beszélt…), akik kitartottak eretnek nézeteik mellett, mert tudta, hogy

a tévtanítás lassú méreg:
minél többször hallják a katolikusok, annál inkább elfogadják és elhiszik…

Vajon neki mi volt a szívében, mikor a tiszta katolikus hitet féltette és őrizte az eretnekek mozgalmától?

Biztos nem azt hajtogatta, hogy “virágozzék minden virág“, mert pontosan tudta, hogy a gyomot ki kell irtani a virágok közül, különben tönkreteszik a virágzást. A legegyszerűbb, tanulatlan parasztember is pontosan tudja, hogy a disznóparéj, a tyúkhúr, vagy a bogáncs soha nem lesz egyenértékű a királyliliommal, a tanultak és nagy székekben ülők meg hirtelen elfelejtkeznek róla…

Pontosan tudta – és ami ma igen ritka: hitte is – hogy az üdvösségre csak és kizárólag egy út vezet, ami pedig most is ugyanaz, mint Szent Ambrus püspök idején: maga Krisztus, akiről hitelesen csak és kizárólag a Katolikus Anyaszentegyház tanít…

Ergo, aki felháborodik bármelyik egyházi vezető sokadik téves, szenthitet csorbító, szenthagyományt semmibe vevő, a világnak hízelegni akaró kijelentésén és cselekedetén, az nagyon jól teszi…

Bűnösök között cinkos, aki néma!

Forrás: Világos Miklós (óbecsei plébános) – Facebookról

Frissítés:

Közzétéve: 2020. október 28.

Legolvasottabb írások624 times!

Print Friendly, PDF & Email