Szalézi Szent Ferenc a férfi-nő barátságról

Ha két személy házasuló szándék nélkül barátkozik könnyelműen és felületesen, hihetetlen könnyelműsége s tökéletlensége miatt viszonyuk sem barátságnak, sem szeretetnek nem mondható, hanem egyszerűen érzékies barátkozásnak. Az ilyen egyéneknek szívét bizonyos hiábavaló és esztelen hajlandóság szinte békjóban tartja; s bár a szeretetnek ez a neme sokszor durva élvezetekké fajul, tulajdonképen mégsem ez a fő célja.

A különböző neműek barátkozása

És itt egy igen fontos, a gyakorlati életbe nagyon belevágó kérdést érintünk, amely tárgyunkkal amúgy is szorosan összefügg. Értjük a különböző neműek barátkozását, midőn azt a házasság vagy annak közeli reménye nem teszi igazolttá. Sőt vannak esetek – s ez minket e helyt különösen érdekel –, midőn leányok házas férfiakkal, fiatalemberek házas asszonyokkal szoros baráti […]

Rendkívüli: Világifjúsági nap – vallásköziség, klímavallás és pofon a katolicizmusnak

1Akkor Isten elmondta mindezeket a szavakat: 2»Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. 3Rajtam kívül más istened ne legyen! [Ex 20,1-3] A Világifjúsági napszervező azt tanácsolják a Lisboa2023.org honlapjukon, hogy a résztvevők keressenek fel egy zsinagógát (Sinagoga Shaare Tikvah), mecseteket (Mesquita Central de Lisboa, Centro Ismaili) és […]

Ferenc pápa latin misekorlátozásai megerősítik a liturgia és az ortodoxia közötti kapcsolatot

Ma van a Traditionis Custodes második évfordulója. Miután körülbelül egy évvel korábban beleszerettem a hagyományos latin mise szépségébe, emlékszem a megdöbbenés és a zavarodottság érzésére, amikor leleplezték ezt a kegyetlen, dühös dokumentumot, amely úgy tűnt, hogy célja az ősi liturgia ünneplésének örökre való elpusztítása.